Norges Bank vedtok 7. mai å sette ned styringsrenten til null prosent. Fredag 8.mai besluttet vi å følge etter ved sette ned renten på boliglån med inntil 0,40%. Ny rente for eksisterende kunder vil gjelde fra 28. mai. 

Vi har totalt kuttet renten med inntil 1,25% med reduksjonen som ble iverksatt i april.

  • Dine nye rentebetingelser vil bli varslet i nettbanken
  • Har du ikke digital postkasse vil du få et brev i posten

Oppdaterte prislister for utlån og innskudd vil bli tilgjengelig så snart som mulig.