Renteendring

Varsel om renteendringer

Sparebanken Narvik hever innskudd- og lånerentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Bankens beste nominelle boliglånsrente vil etter rentejustering være på 2,65 %. Bakgrunnen for rentehevingen er konkurransesituasjonen og Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 21. mars 2019.