Sparebanken Narvik har over flere år satset på kunnskapsdeling i skolen. Enten vi snakker med ungdomsskole- og videregåendeelever, eller høgskolestudenter, ønsker vi å dele kunnskap som et nyttig supplement til læringen både for å skape forståelse om de økonomiske kreftene som driver samfunnet rundt oss, og for å påvirke sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi. Derfor takket vi selvsagt ja da vi ble forespurt om å gi elevene et innblikk i finansmarkedet.

Å spre kunnskap om økonomi- og finansfag er en del av vårt samfunnsoppdrag. Grunnleggende forståelse om personlig økonomi er avgjørende for at ungdommen skal klare overgangen til voksenlivet. Innsikt og orden i egen økonomi er viktig for å kunne leve et godt liv. I tillegg ønsker å synliggjøre finansnæringen som en interessant arbeidsplass og å hjelpe ungdommen til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke.

I vår siste presentasjon ved Frydenlund VGS snakket vi blant annet om:

  • Hva kjennetegner finansmarkedet i dag?
  • Hvorfor/hvordan påvirker styringsrenten bankens rente?
  • Hva påvirker fastsettelsen av bankens renter?
  • Sparing i aksjer/aksjefond

Vi takker for oppdraget og håper på å inspirere elever og studenter til å lære enda mer :-)