Mange synes det er utfordrende å orientere seg i all informasjonen som florerer i media, samtidig som svært mange offentlige tjenester blir digitalisert. Viktig informasjon om blant annet fremtidsfullmakt, arv og arveregler, samt andre juridiske spørsmål finnes stort sett på nettet i dag. Mange sliter med å finne informasjon rundt seg om disse temaene, i tillegg til problemer med å validere om informasjonen om dette er ekte.

I samarbeid med Eurojuris Nord og Narvik Bibliotek ønsker vi å bidra til at folk får god informasjon om praktiske, finansielle og juridiske spørsmål i hverdagen. 

Arrangementer vinter 2024:

Foredragene skal holdes på Narvik bibliotek fra klokken 17:30 til 19:00, og er gratis å delta på. Ingen påmelding er nødvendig, det er bare å møte opp!