Vi kaller det OPPLYST - det angår deg!

OPPLYST er et resultat av at mange eldre synes det er vanskelig å orientere seg i all informasjonen som florerer i media, samtidig som svært mange offentlige tjenester digitaliseres. 

Viktig informasjon om blant annet fremtidsfullmakt, arv og arveregler, samt andre juridiske spørsmål finnes stort sett på nettet i dag. Mange eldre sliter med å finne informasjon rundt seg om disse temaene, i tillegg til problemer med å validere om informasjonen om dette er ekte.

Bankene generelt opplever at antall svindelforsøk har økt betraktelig, og de eldre kan lett bli ofre for dette. Derfor er svindel blant annet et av de viktige temaene vi i banken tar opp, sier Tonje Sollie, leder for privatmarked i Sparebanken Narvik.

Arrangementer høsten 2022:

Foredragene skal holdes på Narvik bibliotek fra klokken 17:30 til 19:00, og er gratis å delta på. Ingen påmelding er nødvendig, det er bare å møte opp! 

Narvik kommune, sparebanken narvik, eurojuris nord og aktiv eiendomsmegling logo


OPPLYST er et samarbeidsprosjekt mellom Sparebanken Narvik, Narvik Bibliotek, Eurojuris Nord og Aktiv Eiendomsmegling. Vi ønsker å bidra til at folk for god informasjon om praktiske, finansielle og juridiske spørsmål i hverdagen.