Vi i lokalbanken er opptatt av at Narvik skal utvikle seg bedre i fremtiden enn det byen har gjort de siste 50 år. Det krever perspektiv og engasjement fra oss som bor her.  

Sparebanken Narvik er blant byens eldste virksomheter, fra stiftelsen av Ankenes Sparebank i 1901 og Narvik Sparebank i 1903. Vi er like gamle som byen selv. Vi har alltid vært her og bidratt til byens utvikling. Det er noe vi skal vi fortsette med. 

Når vi retter oppmerksomheten på fremtid og muligheter, er det for å gi oss som bor i Narvikregionen et perspektiv på hvor vi er og hvilke muligheter vi har. Narvik er en by som i løpet av kort tid vokste frem fra ingenting. Det er en historie som forteller at de før oss har tatt mulighetene. 

Narvik som by er grunnlagt på det som i sin tid var en vill og stor ide. Det skulle bygges jernbane fra Kiruna til det som i dag er Narvik for å skipe ut malm. Ingen av byene eksisterte før jernbanen ble bygd. Byggingen tok lang tid, og første forsøk endte i konkurs. Andre forsøk noen år senere resulterte i Ofotbanen slik vi kjenner den i dag. 

De som foreslo og gikk i gang med denne ville ideen kan ikke ha latt seg påvirke mye av at dette var et krevende prosjekt.  

En av de ledende menn i regionen i tiden før 1900 var Anton Mosling. For å påvirke fremtiden og få jernbane til Narvik og Fagernes, gikk han fra Fagernes til Luleå i 1877. Selv i dag er det langt. Mange rundt ham gjorde seg nok opp mange tanker rundt galskapen i det. Hans motivasjon var å få til utvikling der han bodde. De fleste historier om utvikling i vår landsdel har det som utgangspunkt. Noen engasjerte seg for å få utvikling. Det er mange som Anton i historien om Narvik og Nord-Norge. Vi bærer alle arven fra dem videre. 

Når jeg i byhistorien har lest om Anton Mosling lurer jeg på om mange i bygda heiet på ham når han la av gårde på denne lange og strabasiøse turen? Hadde vi heiet på han i dag? 

Etablering av Ofotbanen som gjorde Narvik til by er en hendelse uten sidestykke i vår lokale historie. Akers planer, blant annet i Bjerkvik, Teco 2030 og et mulig VM i alpint i Fagernesfjellet kan påvirke oss og vår fremtid like mye. 

Når lokalbanken har fremtid som agenda, handler det ikke om ja eller nei til det ene eller det andre, men å kjenne til mulighetene her vi bor. De ligger der, det er opp til oss å tro på dem, ville ha dem og få potensialet frem. 

For å komme dit må vi ha tro på oss selv og regionen vi er en del av! Vi må ha ønske om en god og bærekraftig fremtid for dem som kommer etter oss.  

Narvikregionen kan være i begynnelsen av vår tids rallartid. Vi er alle viktige premissgivere for dette – og vi må ha trua som de hadde før oss. Det er ikke sikkert at det kommer en ny Anton Mosling, men vi må ta vare på de som tør, slik som han gjorde.   

Det finnes mange fellesskap blant oss som tør, og som arbeider med det samme mål som han og hans likesinnede hadde – nemlig utvikling. Også de kan skape mye. Vi må ha tro på dem og heie de frem. 

Det er lite som kommer av seg selv, heller ikke utvikling av et godt lokalsamfunn. Sparebanken Narvik skal ikke ta stilling til hvilken retning vi skal ta, men vi er sterk i troen på at vi som bor her må ha et perspektiv på hvor vi kommer fra og vite hvor vi vil.  

Historien har vist at Narvik har vært mulighetenes by, det er opp til oss å avgjøre om vi fortsatt skal være dette. Ordfører Rune Edvardsen oppfordret til engasjement i sitt innlegg under Fremtidskonferansen.  

Det er lite som kommer av seg selv, vi er alle premissgivere for fremtiden. Hvis noe skal skje, må noen gå foran.