Du har kanskje hørt om crowdfunding? På norsk bruker vi begrepet folkefinansiering. Løsningen er enkel. du beskriver kort ideen, deler den med nettverket ditt og skaper engasjement og giverglede.

Med folkefinansiering kan lag og foreninger samle inn penger til prosjekter. Oppstartbedrifter kan skaffe viktig startkapital, eller du du kan starte en innsamling til din hjertesak.

For både givere og mottakere er tillit og sikkerhet i alle ledd viktig. De fleste velger derfor aktører som ivaretar denne viktige delen. Vi er derfor glade for at Sparebanken Narvik nå kan lansere vår løsning for folkefinansiering gjennom lokalverdi.no/narvik

Gå derfor inn på lokalverdi.no/narvik og se på prosjektene som er lansert. 

Kanskje finner du et spennende prosjekt som du også har lyst til å støtte? Eller kanskje ønsker du å opprette en innsamling til noe selv?

Sammen skaper vi gode opplevelser i og for lokalsamfunnet