En rekke lag og foreninger i regionen rammes av avlyste arrangementer, inntektsbortfall og redusert aktivitet. Våren er høysesong for turneringer, arrangementer, avslutninger og masse andre flotte tiltak som betyr mye for de som deltar, og for klubbenes økonomi. Disse aktivitetene er viktige, og bidrar til et attraktivt lokalmiljø for befolkningen. 

Vi er opptatt av å opprettholde og utvikle en attraktiv region gjennom et variert fritidstilbud, kulturarrangement og gode oppvekstsvilkår. Derfor ønsker vi å sikre at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid når situasjonen etterhvert normaliserer seg. Vi  heier på dere, og vi savner den aktiviteten dere skaper! 

Vi utvider gavefondet

Sparebanken Narvik har gjennom flere år har hatt en tradisjon på å dele ut gaver til lokalsamfunnet som vi er en del av. For å bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i lag og foreninger ønsker vi nå å vise ytterligere  samfunnsansvar, og vi har besluttet å sette av 1 million kroner til å støtte lag og foreninger som er rammet av koronakrisen.

På denne måten kan vi som lokalbank være en aktiv samfunnsaktør. Våre kunder har benyttet oss som sin støttespiller gjennom generasjoner, og nå har vi mulighet til å gi tilbake, og støtte opp når lokalsamfunnet har det tungt. 

Søk om støtte

Vi tar fortløpende imot søknader. Alle søknader vil bli vurdert og vi vil etter beste evne prioritere de vi mener vil ha størst nytte av støtten, og som betyr mest for innbyggerne i markedsområdet vårt i Narvikregionen og Midt Troms.

Trykk her for å søke.