Dette gjelder selv om du har vært kunde i banken i mange år og banken kjenner deg godt. Kravet om å vise gyldig legitimasjon er forankret i ny Hvitvaskingslov fra oktober 2018.

Hvitvaskingsloven stiller strengere krav til legitimasjon

Hvitvaskingsloven krever at alle bankkunder er legitimert og har svart på spørsmål rundt sin bruk av banken og bankens produkter (kundeerklæring).  Banken ønsker derfor at du i nærmeste fremtid tar turen innom nærmeste bankkontor og skanner legitimasjonen din, samt svarer på ei kundeerklæring. Du kan også laste opp bilde av gyldig legitimasjon via Nettbank eller Mobilbank og sende dette via sikker meldingstjeneste i disse to kanalene, alternativt sende kopi pr. post.

Har du ikke gyldig legitimasjon?

Dersom du ikke har gyldig legitimasjon, ber vi deg ta kontakt med oss

Dersom du leverer inn gyldig legitimasjon til banken innen 1. oktober 2019, er du med i trekning av 10 gavekort a 5.000 kr

Hva er gyldig legitimasjon?

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Førerkort og bankkort med bilde er gyldig legitimasjon for å registrere kundeforholdet, men for å ha BankID er kravet om pass ufravikelig. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato og nødpass godtas ikke.

Kan bli sperret

Konsekvensen ved at banken ikke mottar gyldig legitimasjon og kundeerklæring fra kunder, er at kundeforholdet og Bank ID etter hvert vil bli sperret. Reglene om sperring er forankret i hvitvaskingslovens bestemmelser om legitimasjon og løpende kundekontroll.