Korona-økonomien ble satt i s(p)økelyset, forrige fredag. Godt hjulpet av Nytt på Nytt sin faste stab, og special guest star Mia Gundersen, fikk vår egen makroøkonom lov til å legge i vei med dristige forslag for å hjelpe vår virusplagede økonomi.

 

Se nytt på nytt