Så ble det min tur til å bli pensjonist fra en arbeidsplass som jeg har vært så heldig å få ta del i fra jeg var der i arbeidsuken i 8. klassen – via ansettelse som bud og til slutt som sjef for banken gjennom mange år. Da jeg var ferdig med arbeidsuken, skrev jeg en rapport hvor jeg konkluderte på følgende måte: 

«Jeg kan godt tenke meg å fortsette med dette arbeidet, både som ungdom og som voksen.» 

At det samlet skulle bli 39 år i banken - og 45 år i finans - hadde jeg nok ikke i tankene da jeg skrev denne rapporten som 15-åring.

Sparebanken Narvik har vært en viktig pådriver gjennom mer enn 120 år i vårt lokalsamfunn. Dagens bank er blitt til gjennom fusjon mellom Tysfjord Sparebank – Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank. 

Det å beholde og å videreutvikle en lokalbank har vist seg å være nyttig og riktig, slik jeg vurderer det. Alt for mange viktige beslutninger og vurderinger blir i dag fattet langt utenfor vårt nærmiljø. Jeg er utrolig stolt over den forskjellen vi har kunnet utgjøre gjennom lokalt eierskap for personer, bedrifter og lokalsamfunn.

Banken har de siste 10 årene styrket sin markedsposisjon gjennom god vekst, gode resultater og betydelige samfunnsbidrag. Det at vi i denne perioden har vært i stand til å etablere Forte Narvik, en viktig katalysator for lokalt eierskap og næringsutvikling, forteller mye om bankens vilje og evne til å satse lokalt.  
Det å beholde en lokalbank – som i tillegg har meget gode resultater og god soliditet – er ingen selvfølge. Det hadde ikke skjedd uten at vi har hatt flinke og dedikerte medarbeidere som alle har bidratt til at vi har kunnet utgjøre en forskjell lokalt for kundene våre.
Det å kombinere en moderne bank med muligheten til å treffe mennesker fysisk, er noe jeg ikke tror vil gå av moten på lang tid. Når kundene opplever krevende og vanskelige økonomiske tider, vil det å kunne snakke med en kompetent rådgiver i banken oppleves som avgjørende og viktig for mange.

Jeg er så heldig at jeg gjennom jobben i bank har sett hvilken innsats mange bedrifter gjør lokalt for å bidra i den lokale verdiskapingen og derigjennom økt bolyst.
Jeg sier ofte at bedriftene kan sammenlignes med blodomløpet i kroppen vår – uten blod intet liv – uten bedrifter ingen jobber og verdiskaping. Uten verdiskaping – ingen skatteinntekter som igjen gir rom for 24 timers aktivitet i kommunale og offentlige virksomheter.

Å lykkes med bred verdiskaping handler om å lykkes sammen, der vi verdsetter ulike menneskers kunnskap og kompetanse. Sosial verdiskaping som dialog og tillit er viktig for å utløse merverdi i lokalsamfunnet.

Å skape arbeidsplasser bygger lokalsamfunn. Nye arbeidsplasser sikrer at stadig flere ønsker å bosette seg lokalt. Og det «smitter» i positiv forstand, en ny bedrift åpner for flere leverandører eller tjenesteytere. Som næringsdrivende blir dere ofte tatt som en selvfølge, men dere fortjener alle – store som små – en klapp på skulderen og applaus for den innsatsen og risikoen dere påtar dere. 

At banken kan være en god og aktiv samtalepartner, har jeg i mange sammenhenger opplevd som helt avgjørende for mange av våre bedriftskunder. Uten et aktivt næringsliv – intet livskraftig lokalsamfunn. 
Jeg sender derfor en stor takk til alle som driver næringsvirksomhet. Dere bidrar hver dag til å bygge lokalsamfunn.

Gjennom jobben i banken har jeg vært så heldig at jeg gjennom mange år har fått sett og opplevd hva de som driver frivillig arbeid utgjør av forskjell i vårt lokalsamfunn. Uten disse ildsjelene hadde lokalsamfunnet vært mye fattigere på innhold og aktivitet. Jeg har selv vært så heldig å være til stede på flere arrangementer og tiltak rundt omkring i bankens markedsområde. Og jeg blir like overrasket hver gang hvor mye ressurser og tid som legges ned – dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Hvert enkelt økonomisk bidrag dere har fått, har vært veldig fortjent.

Alle sier at drivkraften er det å glede andre og kunne bidra i et lokalmiljø som de bryr seg om - og som gir positiv energi og fellesskap i retur. Jeg sender en stor takk til dere som bidrar til at våre lokalsamfunn har tilbud og aktiviteter som vi andre kan nyte godt av.

Sparebanken Narviks etablering i Midt-Troms var en meget klok og viktig beslutning i et godt samspill mellom bankens administrasjon og styre. I Midt-Troms har vi klart å rekruttere flinke medarbeidere som bidrar til økt konkurranse lokalt, noe som igjen kommer kundene til gode. Jeg håper og tror at bankens fysiske tilstedeværelse fortsatt vil gi god vekst for banken framover. Det blir spennende å følge den videre «reisen» fra yttersiden av banken.

Jeg er også glad for at det er Paul Holst som tar stafettpinnen videre. Paul er – som jeg også sa i Fremover da nyheten ble kjent at han skulle overta – en fin fyr som jeg har hatt gleden av å samarbeide godt med i over 10 år.

Uten fornøyde kunder som lojalt har støttet opp om banken, har det heller ikke vært mulig for oss å få de gode resultatene vi har oppnådd på vegne av lokalsamfunnet. 
Jeg vil si til dere alle – «takk for tilliten».

Elling