Søknadsskjema må benyttes og finnes her

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Banken har gjennom årene hatt en tradisjon på å dele ut midler til lokalsamfunnene som vi er en del av. Gjennom vår visjon, sammen skaper vi gode opplevelser, er vi opptatt av å opprettholde og utvikle en attraktiv region gjennom et variert fritidstilbud, kulturarrangement, og gode oppvekstsvilkår. På denne måten kan vi som samfunnsaktør være en drivkraft for vekst og utvikling i ditt lokalmiljø.