For å styrke lokalmiljøet blir deler av bankens årlige overskudd disponert til gode formål i våre markedsområder. Overskuddet deles ut som gaver for å bidra til økt engasjement og aktivitet, og vi ønsker å være en drivkraft for vekst og utvikling - for deg og ditt lokalsamfunn.

Prioriterte formål
Banken ønsker å støtte tiltak som kommer allmenheten til gode. Barn og unge representerer fremtiden og er derfor en viktig del av målgruppen. Det skal satses på bredde framfor enkeltutøvere.

Eksempler er tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet og bidrar til at flere barn og unge opplever tilhørighet. Tiltak som formidler historie, viderefører tradisjoner, og inspirerer ungdom til deltakelse i demokratiet. Vi støtter tiltak som bidrar til idrett for alle, og som øker interessen for kunst og kultur. 

Fristen for å sende inn søknader er 1. mars.