Sparebanken Narvik har gjennom flere år hatt en tradisjon på å dele ut gaver til lokalsamfunnet som vi er en del av. Gjennom vår visjon, Sammen Skaper vi Gode Opplevelser, er vi opptatt av å opprettholde og utvikle en attraktiv region gjennom et variert fritidstilbud, kulturarrangement og gode oppvekstsvilkår. På denne måten kan vi som samfunnsaktør være en drivkraft for vekst og utvikling i ditt lokalmiljø.

Årets tildeling favner bredt, og vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode. 

En av årets mottakere av gavemidler er Berg3 Scene i Bjerkvik, et viktig kulturhus som tilgjengeliggjør kunst og kultur av høy kvalitet. De har måtte avlyse flere arrangementer, og etter en større oppgradering av scenen var økonomien avhengig av disse arrangementene for videre drift. Midlene fra Sparebanken Narvik vil bli brukt til å ferdiggjøre jobben med et nytt inngangsparti til lokalet, i tillegg til å dekke de løpende utgiftene slik at de kan fortsette å skape liv og røre i bydga gjennom sine arrangementer.

En annen aktør som vil motta gavemidler fra banken er LKAB Musikkorps. Velkjent gjennom opptrender ved store og små konsertanledninger er korpset en aktiv og viktig bidragsyter for kultur, musikk og ungdom i regionen. De vil bruke midlene til innkjøp av en ny klarinett etter at de nylig mistet to av sine klatrinettister.

Målselvs skiskyttere var også en av de som søkte om midler. Med et bredt og godt tilbud til barn og unge er klubben en viktig bidragsyter som gjør det attraktivt både å vokse opp og å bo i Midt-Tromsregionen. 

Vi fikk inn mange gode søknader til årets gavemidler, og det viser at lag og foreninger i regionen setter pris på denne ordningen. Det gjør oss ekstra stolte over å ha mulighet til å bidra på denne måten når vi ser hvor mye gavemidlene fra oss betyr, og vi håper at gavetildelingen kan komme som et lite lyspunkt i den tiden vi har vært igjennom.

Her kan du se hvilke lag og foreninger som fikk støtte under årets gavetildeling.