Vi tilbakefører kr 1.000.000,- til lag & foreninger i lokalsamfunnet.

- Det er også i år bankens gode resultat som gjør oss i stand til å støtte de lokale lag og foreninger økonomisk, sier markedsansvarlig PH Larsen. Det totale pengebeløpet som tilbakeføres i denne omgangen er kr.1.000.000,-
For å komme i betraktning må de lag og foreninger som søker økonomisk støtte ha en viss størrelse, samt ha et formål av allmennyttig karakter. Dessuten må disse selvfølgelig ha et kundeforhold til lokalbanken.

* Idrettslag og lignende kan ikke søke når disse midlene skal fordeles. Søknader fra disse behandles via bankens sponsorbudsjett.


* Søknadsfristen er 25. februar

* Last ned søknad her.
- Tips:
  Skjema er i skrivbar PDF fil.
  Lagre skjema lokalt på din PC
  Send det via epost til post@sn.no

* Søknadsskjema er også utlagt ved bankens kontorer i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik