Etter 45 år i finansbransjen og 39 år i Sparebanken Narvik trapper Elling Berntsen (65) ned, og går av med pensjon sommeren 2023. Paul Carsten Holst overtok som adm. direktør 1. januar 2023, og ser frem til å videreutvikle banken:

- Jeg har tatt Narvik og lokalbanken til mitt hjerte, og gleder meg til å videreutvikle banken sammen med mine dyktige og motiverte medarbeidere, forteller Holst, som har jobbet i Sparebanken Narvik de ti siste årene som assisterende banksjef/CFO.

Han har over 20 års erfaring innen finans, og er utdannet siviløkonom. Holst har over flere år arbeidet tett på både styret og Elling, og styret har i sin vurdering har vektlagt personlige egenskaper, kompetanse, erfaring og kontinuitet i ansettelsen:

- Med ansettelsen sikrer vi at bankens stødige kurs fortsetter, og en videre utvikling av Sparebanken Narvik i tråd med bankens strategi. Holst kjenner organisasjonen og de ansatte, og det gir styret trygghet for den videre driften og faglig soliditet, sier styrelederen.