Ved årsskiftet flyttet de tre ansatte ved banklokalet i Bjerkvik til Narvik. At banken ikke lengre har behov for disse lokalene i samme grad, henger sammen med at bankdrift er i endring og færre besøker banklokalene. 

- Samfunnsansvaret til banken har vært en sentral del for verdiskapning og utvikling i våre markedsområder gjennom 120 år. Bruken av dette bygget skal derfor falle tilbake til felleskapet og komme samfunnet til gode. Det får vi til med å gi bankbygget til kommunen, sier administrerende direktør Elling Berntsen.
 

Bygget har en sentral beliggenhet i sentrum av Bjerkvik og er i veldig god stand. For banken er det viktig at bygget fylles med aktiviteter som vil komme hele lokalsamfunnet til gode.

Ordfører Rune Edvardsen gir uttrykk for at kommunen har flere ideer om hvordan de skal fylle lokalet med innhold, og han er strålende fornøyd med gaven:

- Dette er helt fantastisk. Vi er like takknemlige nå som da vi fikk bankbygget i Kjøpsvik. Vi har allerede planer om å skape en møteplass på samme måte som vi gjorde i Kjøpsvik, og vi skal oppfylle bankens ønske om å skape liv i lokalsamfunnet.
Innbyggerne i Kjøpsvik var svært fornøyde da banken ga bort bankbygget til kommunen i 2019. Ordføreren kommer tilbake med detaljer om hva bygget skal inneholde, og bekrefter at de har en intensjon om å gjøre det minst like bra som i Kjøpsvik.