Generalforsamlingen er bankens øverste organ og denne velger Styret.

Generalforsamlingen skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.


På generalforsamlingen møter
24 representanter hvorav 14 er valgt av og blant bankens kunder, fire er kommunalt valg og seks er valgt av og blant bankens ansatte.
Det er 10 varamedlemmer, fire er valgt av og blant bankens kunder, to er kommunalt valgt og fire er valgt av og blant bankens ansatte.

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til generalforsamlingen, såkalt kundevalgmøte.
Er du kunde i Sparebanken Narvik og over 18 år kan du være med å stemme.

Sparebanken Narvik avholder kundevalgmøte onsdag 22. februar kl 18:00 på Scandic Hotel
i Narvik

De som ønsker å delta på kundevalgmøtet må senest 20. februar kl 16:00 registrere seg med antall stemmer.

Påmelding skjer via e-post til post@sn.no, fremmøte i banken eller ved å ringe telefon 76911100.


Oversikt
over hvem som er på valg finner du her


Informasjon om Kundevalgmøtet finner du her