Siden 1901 har banken vokst i takt med regionen. I jubileumsåret leverer banken positiv vekst innenfor alle deler av virksomheten, med et resultat på 108,6 millioner kroner før skatt. Banken har derfor besluttet å doble avsetningen til gavefondet i 2022. Verdiene som skapes i banken kommer hele samfunnet og regionen til gode.

Gjennom 120 år har Sparebanken Narvik vært en motor for nærings- og samfunnsutvikling lokalt. Når banken går godt kommer det mange av våre interessenter til gode: kundene våre, næringslivet, fellesskapet og samfunnet som vi er en del av. Det gode resultatet gjør det mulig for banken å fortsette vårt oppdrag med å gjøre en forskjell for lokalsamfunnet, forteller adm. direktør Elling Berntsen. 

Mange fornøyde og lojale kunder
Til tross for sterk nasjonal, regional og lokal konkurranse i det norske bankmarkedet, leverer Sparebanken Narvik svært gode resultater for 2021. Berntsen beskriver at dette handler i stor grad om at banken lykkes med å kombinere nærhet og personlig rådgivning med sterk digital tilstedeværelse gjennom moderne og kunderettede løsninger.

  • Jeg vil benytte anledningen å skryte av våre ansattes evne til rask omstilling og derigjennom kunne gi god kundeomsorg. Å sette kundene i sentrum er gjennomsyret i hele organisasjonen vår. Våre verdier er bygget på sterke og tette kunderelasjoner, noe som vises å være vektlagt og verdsatt av kundene våre, forklarer banksjefen.

    Samfunnet er samtidig i sterk endring, og også kundene til Sparebanken Narvik har endret seg:

  • Vår historiske rolle og posisjon som en fysisk og lokal bank har endret seg til å være en bank med sterk lokal forankring. Av våre personkunder har kun 55% bosted der banken er fysisk lokalisert. For 45 % av kundene er betjening og rådgivning gjennom digitale kanaler det naturlige alternativet. Å tilrettelegge for gode kundeopplevelser for alle kunder, uavhengige av geografi er en strategisk prioritering, fortsetter han.

Utvidet markedsområde
Det er under tre år siden banken etablerte seg i Midt-Troms. Nå er banken godt posisjonert i to sterke regioner i Nord-Norge, med ansatte lokalisert på Finnsnes og i Narvik.

Heidi Møller Pedersen, Anita Heim, Gjermund Hol, Vivial Skjellstad og Odd-Inge Larsen
Satsningen i Midt-Troms har bidratt svært positivt for banken. FV: Heidi Møller Pedersen, Anita Heim, Gjermund Hol, Vivian Skjellstad, og Odd-Inge Larsen fra Finnsnes kontoret.

Våre markedsområder preges av optimisme. Midt-Troms og Senja er et område i vekst og med en variert næringsstruktur og et godt befolkningsgrunnlag. Ofotregionen står foran en spennende tid med store potensielle investeringer i den grønne, sirkulære økonomien, styrking av Narvik som landsdelens logistikk knutepunkt, samt et mulig VM i Alpint i 2027. 

Dette sier Leder for bedriftsmarkedet, Stein Trygve Bergland, som presiserer at en lønnsom lokalbank som kjenner det lokale næringslivet er viktig i en tid der man skal skape vekst, spesielt etter pandemitiden.

Banksjefen understreker likevel at større deler av inntektene kommer fra andre områder enn tradisjonell bankdrift:

  • Til tross for pandemi har den økonomiske aktiviteten i samfunnet vært høy, og den privatøkonomiske situasjonen blant mange norske husholdninger er fortsatt sterk. De fleste nordmenn og bankens kunder har klart seg godt gjennom pandemien, noe som gjør at nedskrivninger knyttet til mulig økte tap etter pandemien er tilbakeført med 9,2 millioner kroner.

I tillegg har Sparebanken Narvik i 2021 fått mange nye forsikringskunder. Antall kunder med sine forsikringer hos oss har økt med 100% i 2021, sier leder av privatmarkedet Tonje Sollie. Banken har derfor økt antall ansatte som konkret jobber med salg av forsikring – både til privatkunder og bedriftskunder.

De gode resultatene kommer lokalsamfunnet til gode
Vi kan alle være takknemlig for at vi har en lønnsom lokal bank. De gode resultatene skal komme både innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet til gode på ulike måter.

  • Lokalbankens resultater kommer samfunnet til gode gjennom bankens tradisjon med å dele ut store deler av eget overskudd til allmennyttige formål. I år dobler vi blant annet avsetningen til gavefondet fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner. Vi er eid av lokalsamfunnene vi er en del av og skal fortsette å bidra med allmennyttige gaver tilbake for å gi trygge rammer og et godt utvalg av idretts- og kulturtilbud til de som velger å bo i regionen, sier assisterende banksjef Paul Holst.

Bankens inntjening kommer også samfunnet til gode gjennom et betydelig skattebidrag – både fra bankens virksomhet og de ansatte - som bidrar til å bevare og styrke viktige fellesskapsløsninger på velferdsområdet.